ДезоСтанция Омск
(ИП Лаптев С.А.)
телефон: (3812) 79-55-87
e-mail: dezomsk@mail.ru